Nosaltres som en Miquel Arumí, la Glòria Comerma, l’Ariadna Farrés, en Navam Gupta i l’Aran Roig, uns alumnes de l’Institut de Gurb. Aquest trimestre a socials, hem començat un nou projecte per estudiar la revolució industrial. Aquest consisteix en entrevistar a alguns dels nostres familiars amb l’objectiu d’adonar-nos de com a canviat tot a partir de la revolució industrial i presentar-ho amb una pàgina web.

Una de les activitats principals com bé hem explicat abans, consisteix en fer una entrevista a familiars, preguntant sobre la seva infància i la seva vida en general. D’aquesta manera podrem estudiar la industrialització a través de fonts primàries i, per tant, podrem apreciar més el canvi que aquesta ha produït en les nostres vides. A partir de les entrevistes que farem als nostres familiars estudiarem aquesta etapa de canvi