Societat industrial és el terme sociològic amb el qual es refereix a les societats amb estructura social moderna.

Aquesta societat es caracteritza per l’ús de fonts d’energia externes, com els combustibles fòssils com el  carbó i petroli això per incrementar la producció.

Les principals característiques de producció i signes d’una societat industrial són les següents: 

-Mecanització de la producció

-Reorganització del treball

-Divisió del treball

-Augment de la productivitat

Entre les característiques econòmiques, cal destacar: 

-Influència creixent de la producció privada

-L’aparició d’un mercat de productes competitius

-Expansió dels mercats de vendes

Com a part de les economies globals i estatals, es distingeixen tres sectors principals: 

-Primària: extracció de recursos i agricultura. 

-Secundari: processament de recursos i creació d’aliments. 

-Terciari – serveis.

Societat de classes: Igualtat jurídica, però desigualtat econòmica

Societat Urbana: Escenari de canvis polítics, socials, culturals i dels conflictes. Èxode Rural

– Resposta en temps real: les dades capturades, el processament dels mateixos i les decisions preses es realitzen en temps real.

– Modularitat: Permet que qualsevol activitat sigui en línia. Amb la connexió i la desconnexió de diferents mòduls d’una fàbrica intel·ligent, les companyies poden fabricar productes únics sense reconfigurar tota la línia d’acoblament.

-Sistema Ciberfísic: Es tracta de sistemes intel·ligents que es connecten a dispositius físics en una xarxa cibernètica per permetre la recopilació de dades.

–Internet de les coses (IoT): És similar al Sistema Ciberfísica, però en aquest cas, s’hi afegeixen dispositius electrònics i sensors als dispositius. El propòsit és per a la recopilació de dades, anàlisis i accions automatitzades. Quan s’aplica a la indústria, es pot anomenar Internet industrial de les coses (IIoT)

–Big Data: El volum de dades recopilades pel Sistema Ciberfísic i l’“Internet de les Coses” crea el seu propi desafiament: és massa gran per analitzar-lo manualment. Per tant, sorgeix el Big Data per organitzar i emmagatzemar la informació generada.

-Computació al núvol (Cloud Computing): La computació al núvol és una nova forma de guardar dades i sistemes d’allotjament. En lloc de centres de dades locals, les empreses «lloguen» servidors remots per emmagatzemar, administrar i processar dades.

-Fàbrica intel·ligent: Una fàbrica intel·ligent és aquella que fa els processos de fabricació i producció més senzills i rendibles permetent la comunicació entre els sistemes ciberfísics, l’internet de les coses i la computació al núvol per ajudar persones i màquines en l’execució de tasques.