Persones entrevistades:

González Alarcon, Dolores. Entrevista personal. 5/03/2022

Creus, Fina. Entrevista personal. 10/03/2022

Sam Sahotas. Entrevista personal. 20/03/2022

Jurado Ramos, María. Entrevista personal. 4/3/2022

Webs utilitzades:

Satel Iberia. https://www.satel-iberia.com/la-tercera-revolucion-industrial-o-la-revolucion-cientifico-tecnica/, Data de visualització: 10 de febrer de 2022.

Dir. empresas UCH. https://blog.uchceu.es/direccion-de-empresas/caracteristicas-principales-de-la-tercera-revolucion-industrial/. Data de visualització 10 de febrer de 2022.

Buxa web. http://buxaweb.com/historia/temes/contemp/revolucioindustrial.htm. Data de visualització 10 de febrer de 2022.

Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial_etapa_cuatro. Data de visualització 10 de febrer de 2022.